Opтодонтското лечение предпоставка за добро самочувствие

Opтодонтското лечение предпоставка за добро самочувствие

Д-р Льондева, с какво се занимава ортодонтията ?

Ортодонтията е наука, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбно-челюстните деформации при деца и възрастни. Произлиза от гръцките думи “Ortho”- правилен и “odontos”-зъб.

Кога се провежда първият преглед ?

Ортодонтско лечение може да се провежда на хора от всякаква възраст, но най-добре е да се проведе в детска възраст, за да се използва растежа при децата. Първият преглед при ортодонт е желателно да се проведе на около 3 годишна възраст. На тази възраст целта е да се проследи нормалния пробив на временните зъби, да се огледат френулумите и гингиво-букалните връзки и да се открият вредни навици, които биха имали значение за зъбно-челюстното развитие. Ако всичко е наред, следващия преглед е на 6-7 годишна възраст, когато може да се започне ортодонтско лечение ако е необходимо.

Защо се провежда ранно лечение при ортодонт ?

Ранното лечение цели направляване на растежа, профилактика на тежките деформации и тяхната корекция преди да са се развили напълно. То е по-биологично и може да спести вадене на зъби и дългото носене на брекети в по-късна възраст.

Защо се провежда ортодонтско лечение ?

Ортодонтското лечение цели постигане на красива усмивка, което е предпоставка за добро самочувствие. Хората с лоши зъби избягват да се усмихват.

Подреждането на зъбите е важно за тяхното здраве. Кривите зъби задържат храна и се почистват по трудно. Това може да доведе до появата на кариес и пародонтални заболявания (гингивити и пародонтити).

На каква възраст е препоръчително да се започне лечението?

За провеждане на ортодонтско лечение няма възрастови ограничения. Въпреки това препоръката е всички деца на възраст между 6 и 8 години да бъдат прегледани от ортодонт, защото ранното лечение е за предпочитане.

Защо пациентите на 50 години прибягват до поставяне на брекети?

Освен по естетически причини, при по възрастните пациенти ортодонтското лечение може да е част от комбиниран лечебен подход. Зъбно-челюстните деформации могат да са пречка при протезирането, а пародонталните заболявания могат да бъдат усложнени от ортодонтски деформации, затрудняващи почистването на зъбите.

С какво трябва да се съобразяваме?

Важно е да се съобразим с желанието на пациентите, както и със специфичните нужди при всеки отделен случай. Индивидуалният подход е водещ и прецизното планиране на лечението.

Кога се прибягва до екстракция на зъби?

Екстракцията на зъби се прави при недостиг на място или при несъответствие между двете челюсти. Трябва много добре да се прецени дали профилът на пациента позволява ваденето на зъби. Екстракцията е по-подходяща при пациенти с конвексен (изпъкнал) профил.

Какво ще кажете за ранното лечение с брекети?

С фиксиранате хника (брекети), ортодонтът има по-голям контрол върху зъбите в трите равнини, което при ранното лечение е ключов фактор за правилното движение на горна и долна челюст в пространството.