Ортодонтско лечение с Шини

Ортодонтско лечение с Шини. Шините са снемаеми ортодонтски апарати, които се използват най-често при деца в смесено съзъбие. В някои случаи могат да се използват и при деца във временно или постоянно съзъбие. Те се изработват от пластмасова част и телени елементи. Телените елементи са куки, които осигуряват задържането на шините и различни видове пружини, с помощта на които се местят зъбите в желаната посока.

Често има един или повече винтове, които се активират през определен период от време (индивидуално определен от ортодонта), с помощта на които може да се коригира стеснение на челюстите и липса на място или да се местят отделни зъби. Съществуват и двучелюстни апарати, които служат за корекция на отклонения в захапката. Децата могат да избират цвета на шините (пластмасовата част), както и по желание могат да се добавят допълнителни картинки по тях. По време на ортодонтско лечение с Шини, Шините се носят най-често по 20-22 часа в денонощието, като се свалят по време на хранене и спорт.

Лечението с шини продължава средно 1,5-2 години и може да бъде самостоятелен метод на лечение или в комбинация с брекети като втори етап.

Изборът на вида на ортодонтските апарати, елементите по тях и времетраенето на лечението са строго индивидуални и се определят след подробен ортодонтски анализ. При лечението с шини е от ключово значение детето да бъде кооперативно и да спазва указанията на носене на апаратите и времетраенето.

преди ортодонтско лечение с шини
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение с шини
СЛЕД
преди лечение с шини
ПРЕДИ
след лечение с шини
СЛЕД
преди ортодонтско лечение
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение
СЛЕД
преди ортодонтско лечение
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение
СЛЕД

Д-р Соня Льондева Ортодонт

лечение с Шини – Д-р Соня Льондева Ортодонт