Ортодонтско лечение с Брекети

Ортодонтското лечение може да се провежда със снемаеми апарати – шини и алайнери и неснемаеми- брекети и фиксирани апарати. Видът на апаратите се определя в зависимост от деформацията и възрастта на пациента. Някои деформации могат да се лекуват с брекети или алайнери в зависимост от желанието на пациента.

Лечението с брекети продължава около 1-1,5 год.

Съществуват различни видове брекети :

  1. с крилца или с капачета (т.нар. самолигиращи)
  2. метални или естетични (керамични).

Изборът на вида на брекетите е в зависимост от възрастта, деформацията и естетическите изисквания на пациентите. При лечението с класически метални брекети се използват дъги, които се фиксират към брекетите с цветни лигатури (ластици). Те се сменят при всяко посещение и пациентите могат да избират цвета им всеки път. При самолигиращите брекети не се използват допълнителни лигатури- капачетата служат за фиксиране на дъгата към слота на брекета. При всяко посещение се правят корекции от ортодонта, с които се активират брекетите и дъгите и по този начин се местят зъбите в желаната посока. При някои деформации е необходимо носенето на междучелюстни ластици от пациентите, които те поставят самостоятелно. След края на ортодонтското лечение и свалянето на брекетите се поставят апарати за поддържане на резултата (ретайнери). Те могат да бъдат фиксирани от вътрешната страна на долните фронтални зъби или снемаеми- вакуум шини. Те са задължителна част от ортодонтското лечение и се носят за дълъг период от време.

преди ортодонтско лечение с брекети
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение с брекети
СЛЕД
преди ортодонтско лечение с брекети
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение с брекети
СЛЕД
преди ортодонтско лечение с брекети
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение с брекети
СЛЕД
преди ортодонтско лечение с брекети
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение с брекети
СЛЕД

Ортодонтско лечение с Брекети – Д-р Соня Льондева Ортодонт

Ортодонтско лечение с Брекети