Ортодонтско лечение с Алайнери

Ортодонтско лечение с Алайнери e нов метод на лечение в ортодонтията, при който се използва поредица от индивидуално изработени вакуум-шини, които са проектирани така че да местят зъбите в желаната посока. Съществуват различни системи алайнери, като най-популярна е системата Инвизалайн (Invisalign).

Алайнерите са прозрачни и могат да се свалят от пациентите за разлика от брекетите. Те са предпочитан метод на лечение при пациенти, които желаят “невидими” апарати. С алайнери могат да се коригират както леки, така и средно тежки ортодонтски деформации. При повечето системи алайнери е необходимо на някои от зъбите да се поставят допълнителни елементи (атачмънти) с цел улеснение на някои зъбни движения. Те се “залепват” върху зъбите, а след края на лечението се премахват. Броят алайнери зависи от тежестта на деформацията. Обичайно се сменят през период от 7-10 дни, но интервалът може да варира при отделните пациенти.

Продължителността на лечението също зависи от тежестта на деформацията, като леките деформации могат да се излекуват за няколко месеца, а по-тежките за около година. Ретенцията е същата както след лечение с брекети.

преди ортодонтско лечение с Алайнери
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение с Алайнери
СЛЕД
преди ортодонтско лечение с алайнери
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение с алайнери
СЛЕД
преди ортодонтско лечение
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение
СЛЕД
преди ортодонтско лечение
ПРЕДИ
след ортодонтско лечение
СЛЕД

Д-р Соня Льондева Ортодонт

лечение с Шини – Д-р Соня Льондева Ортодонт