zubche

За ортодонтията

Специалността “Ортодонтия” е дял от денталната медицина, който се занимава с профилактика, диагностика и лечение на зъбно-челюстни деформациии аномалии. С ортодонтско лечение може да се постигне промяна в положението на отделни зъби, промяна във формата на зъбните дъги и положението на челюстите. Нейни цели са оптимизиране на функциите на лицево-челюстната структура, както и подобряване на нейната обща естетическа визия.
zubche

В дентално студио – д-р Соня Льондева вие получавате:

Професионално отношение, персонално изготвен лечебен план, индивидуален подход при избора на апарати (брекети, шини и алайнери). Естетична дентална медицина, пародонтология, протетика и имплантология. Лечение в приятна обстановка с ободудване от най-висок клас.
zubche

За Вашето самочувствие и здраве

Правилно подредените зъби са предпоставка за здраве и самочувствие. Отродонтското лечение подпомага поддържането на зъбно и пародонтално здраве в дългосрочен план. След приключване на лечението цялостната визия на лицето е подобрена, постига се хармония и висока естетика.
zubche

Превенция

  • Най-добрата превенция от заболяванията е профилактиката.
  • След завършване на лечението се препоръчват профилактични прегледи на всеки няколко месеца.
  • Профилактичните прегледи включват и професионално почистване на зъбите на всеки 6 месеца.
© 2023 Всички права запазени