Дентално студио

Дентално студио

Д-р Соня Льондева - Ортодонт

Д-р Соня Льондева - Ортодонт
Д-р Соня Льондева завършва Дентална медицина във Факултета по Дентална медицина- гр. София през 1998г. Специализира ортодонтия в периода 2004-2006г във ФДМ- София и придобива специалност през 2007г. Посещава множество ортодонтски конгреси и курсове в България и чужбина. Член е на Европейското и Българското ортодонтско общество, а от септември 2015г и на Италианското ортодонтско общество. Автор е на дисертация на тема „Дистализиране на молари при първи и втори скелетен клас“.

Д-р Соня Льондева завършва Дентална медицина във Факултета по Дентална медицина- гр. София през 1998г. Специализира ортодонтия в периода 2004-2006г във ФДМ- София и придобива специалност през 2007г. Посещава множество ортодонтски конгреси и курсове в България и чужбина. Член е на Европейското и Българското ортодонтско общество, а от септември 2015г и на Италианското ортодонтско общество. Автор е на дисертация на тема „Дистализиране на молари при първи и втори скелетен клас“.

Доктор Соня Льондева

Д-р Соня Льондева

Д-р Соня Льондева

Ортодонт

Ортодонт

СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ
© 2023 Всички права запазени