Д-р Соня Льондева Ортодонт

Д-р Соня Льондева завършва Дентална медицина във Факултета по Дентална медицина- гр. София през 1998г. Специализира ортодонтия в периода 2004-2006г във ФДМ- София и придобива специалност през 2007г. Посещава множество ортодонтски конгреси и курсове в България и чужбина. Член е на Европейското и Българското ортодонтско общество, а от септември 2015г и на Италианското ортодонтско общество. Автор е на дисертация на тема „Дистализиране на молари при първи и втори скелетен клас“. Владее английски и италиански език.

Д-р Веселина Льондева

Д-р Веселина Льондева е лекар по дентална медицина и специализант по Ортодонтия в катедрата по Ортодонтия на ФДМ-София. Провежда оротодонтско лечение с фиксирана техника и алайнери. Владее английски, испански, португалски, френски и италиански език.

Д-р Александър Найденов

Д-р Илия Льондев е лекар по дентална медицина. Специализира Протетична дентална медицина във Факултета по Дентална медицина към Медицински университет- София. Практикува поливалентна стоматология, с интерес към конвенционалното протетично лечение. Владее английски и италиански език.

Д-р Илия Льондев

Д-р Александър Найденов е лекар по Дентална медицина. Специализира Дентална имплантология във Факултета по Дентална медицина към МУ-София. Към момента е преподавател в катедрата по Протетична Дентална медицина във ФДМ-София. Владее английски език.

Д-р Соня Льондева Ортодонт. Завършва Дентална медицина във Факултета по Дентална медицина- гр. София през 1998г. Специализира ортодонтия в периода 2004-2006г във ФДМ- София и придобива специалност през 2007г. Посещава множество ортодонтски конгреси и курсове в България и чужбина. Член е на Европейското и Българското ортодонтско общество, а от септември 2015г и на Италианското ортодонтско общество. Автор е на дисертация на тема „Дистализиране на молари при първи и втори скелетен клас“. Владее английски и италиански език.
Д-р Веселина Льондева
Д-р Веселина Льондева е лекар по дентална медицина и специализант по Ортодонтия в катедрата по Ортодонтия на ФДМ-София. Провежда оротодонтско лечение с фиксирана техника и алайнери. Владее английски, испански, португалски, френски и италиански език.
Д-р Илия Льондев
Д-р Илия Льондев е лекар по дентална медицина. Специализира Протетична дентална медицина във Факултета по Дентална медицина към Медицински университет- София. Практикува поливалентна стоматология, с интерес към конвенционалното протетично лечение. Владее английски и италиански език.
Д-р Александър Найденов
Д-р Александър Найденов е лекар по Дентална медицина. Специализира Дентална имплантология във Факултета по Дентална медицина към МУ-София. Към момента е преподавател в катедрата по Протетична Дентална медицина във ФДМ-София. Владее английски език.