Opтодонтското лечение предпоставка за добро самочувствие

Opтодонтското лечение предпоставка за добро самочувствие

Д-р Льондева, с какво се занимава ортодонтията?

Ортодонтията е наука, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на зъбочелюсните деформации при деца и възрастни.

Кога се прави първият преглед?

Най подходящото време е възраста между 6 и 8 години. При наличие на зъбночелюстни деформации може да се започне лечение. На тази възраст то се провежда с подвижни апарати (шини).

Защо се провежда ранно лечение ?

При започване на ранно лечение се направлява пробива на постоянните зъби, като се стимулира естественият растеж.

Защо се провежда ортодонтско лечение ?

Ортодонтското лечение цели постигане на красива усмивка, което е предпоставка за добро самочувствие. Хората с лоши зъби избягват да се усмихват.

Подреждането на зъбите е важно за тяхното здраве. Кривите зъби задържат храна и се почистват по трудно. Това може да доведе до образуване на кариес. Освен кариес може да се получи възпаление на венците (гингвинит), който ако не се лекува може да засегне и коста. (парадонтит).

На каква възраст е препоръчително да се започне лечението?

За провеждане на ортодонтско лечение няма възрастови ограничения.

Защо пациентите на 50 години прибягват до поставяне на брекети?

Освен по естетически причини, при по възрастните пациенти се провежда комбинирано ортодонтско – парадонтологично лечение.

С какво трябва да се съобразяваме?

При възрастните пациенти трябва да избягваме екстракцията на зъби, защото това може да доведе до задълбочаване на бръчките. Зъбите са подпора на меките тъкани.

Кога се прибягва до екстракция на зъби?

Екстракцията на зъби се прави при недостиг на място или при несъответствие между двете челюсти. Трябва много добре да се прецени дали профила на пациента няма да се промени. Екстракцията е по подходящо да се прави при пациенти с изпъкнал профил.

Какво ще кажете за ранното лечение с брекети?

С фиксираната техника (брекети), ортодонтът има по голям контрол върху зъбите в трите равнини, което при ранното лечение е ключов фактор за правилното движение на горна и долна челюст в пространството.